Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy:

  • Od 1989 roku zatrudniona w ICZMP, stopień specjalisty z dziedziny pediatrii uzyskała w 1992 roku, stopień specjalisty z dziedziny gastroenterologii uzyskała w 2001 roku. Tytuł dr n. medycznych został nadany w 1992, dr hab. n. med. w 2007.
  • W 2011 mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
  • Kliniką Gastroenterologii kieruje od 2008 roku, a Kliniką Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii (niemowlęta, dzieci starsze i młodzież) od 2013 roku.
  • Liczba publikacji naukowych ogółem– 129,łączna wartość  IF – 28,740,
  • łączna wartośćpkt MNiSW –  511,5 index Hirscha (IH)– 7.
  • W 2013 roku ukończyła kurs certyfikowane umiejętności zarządzania projektami wg metodologii Prince 2
Szczegóły
  • Miejsce
  • Adres
    ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź