Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Jacek Wysocki – profesor nauk medycznych, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016.W 1979 ukończył medycynę na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1986 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Habilitował się w 1998 na podstawie rozprawy zatytułowanej Adhezja limfocytów T do śródbłonka naczyniowego w warunkach eksperymentalnych oraz w przebiegu przewlekłego zakażenia wirusem B zapalenia wątroby u dzieci. W 2007 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych[2]. Specjalizacje lekarskie uzyskiwał z zakresu pediatrii (1982 i 1987) oraz chorób zakaźnych (1993). Zawodowo związany z poznańską Akademią Medyczną i następnie Uniwersytetem Medycznym, od 2010 na stanowisku profesora zwyczajnego. W 2008 został wybrany na rektora tej uczelni, w 2012 uzyskał reelekcję na kolejną kadencję.

Praktykę zawodową podjął także m.in. w ramach prowadzonego przez siebie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (jako ordynator oddziału). Został wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu oraz przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

W 2005 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Jacek Wysocki jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, członkiem Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych powołanego przez Ministra Zdrowia oraz członkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

Profesor jest autorem setek publikacji naukowych oraz wielu podręczników i książek na temat szczepień.

Szczegóły