Prof. dr hab. n med. Piotr Socha

Prof. dr hab. n med. Piotr Socha – profesor, doktor habilitowany nauk medycznych

Posiadane tytuły i stopnie naukowe: 1986-1992: studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie, 1990-1991: przewodniczący studenckiego Pediatrycznego Koła Naukowego przy Centrum Zdrowia Dziecka (opiekun Koła dr med. J. Rujner), 1991/1992: zastępca przewodniczącego Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Warszawie, 1992: Dyplom Lekarski z wyróżnieniem, 1992/1993: roczny staż podyplomowy, 1997: specjalizacja I stopnia z Pediatrii, 1997: uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych, 2000: specjalizacja II stopnia­­o z Pediatrii, 2003: uzyskanie stopnia dr habilitowanego, 2011- nominacja profesorska z rąk Prezydenta RP,

Działalność naukowa: od 1993 do 1997: asystent w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia IPCZD, 1997-2003: adiunkt w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia IPCZD, od 2004- docent w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii IP-CZD, 2005- uzyskanie specjalizacji z gastroenterologii, Od 2009- kierownik Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii IP-CZD.

Szczegóły
  • Miejsce
  • Adres
    Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
  • Telefon
    22 815 73 84
  • Email
    oddzial.gastrologia@ipczd.pl